EHBO opfrissing - PIVO

EHBO opfrissing

EHBO opfrissing

Je zal jouw reeds opgedane kennis hulpverlener in jouw basisopleiding opfrissen.
Je zal de theorie en praktijk over de courante ziektebeelden hernemen.
Je zal de theorie en praktijk over het ABC van de reanimatie hernemen.
Je leert omgaan met het automatisch extern defibrillatietoestel (AED).

Inhoud

  • Benadering van een noodsituatie.
  • Kunstmatige beademing en hartmassage uitvoeren.
  • Herkennen van courante ziektebeelden en de actie van de hulpverlener: flauwvallen, bewusteloosheid, epileptische aanval, koortsstuipen, ademhalingsproblemen, hyperventilatie, hypoglycemie, hartaanval, ...
  • Het gebruik van het AED toestel.
  • Een verstikking herkennen en aanpakken.
  • Een correcte veiligheidshouding toepassen bij een slachtoffer.

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Je volgde de opleiding bedrijfshulpverlener tijdens jouw basisopleiding.
Je wenst dat jouw brevet geldig blijft in de toekomst dus ben je verplicht om bijscholingen te volgen.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 4 uur
Prijs 65,00
EDA-nummer EDA5049
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven