Ecofin: politiepraktijk faillissementen - PIVO

Ecofin: politiepraktijk faillissementen

Je dient na afloop van de cursus in staat te zijn eenvoudige faillissementsonderzoeken uit te voeren.
In die zin dien je de wettelijke bepalingen (welke misdrijven), de diverse actoren en het procesverloop te kennen.
Je hebt notie van de specifieke terminologie met betrekking tot faillissementsmisdrijven.

Inhoud

 • Algemene begrippen.
 • Gebruikte afkortingen.
 • Ontstaan van het faillissement.
 • Wat is een faillissement.
 • Initiatief tot het faillissement.
 • Staking van betaling in het strafrecht.
 • Opzoekingen KBO, Belgisch Staatsblad, jaarrekeningen.
 • Misdrijven in verband met de staat van het faillissement.
 • Gerelateerde faillissementsmisdrijven.
 • Hoe verloopt het onderzoek? (o.a. welke Pv’s, bankvordering, tips bij verhoren, …).
 • Inlichtingen inwinnen: Rechtbank van Koophandel, PB/VB, RSZ, BTW, Bankvordering.
 • Analyse jaarrekening.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde

Lesmethode en werkvormen

Theorie met praktijkvoorbeelden en toepassingen.
Doceren, onderwijsleergesprek, groepswerk, casuïstiek.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA6516
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven