Drones, tussenkomen in eerste lijn - PIVO

Drones, tussenkomen in eerste lijn

Op het einde van de opleiding kan je bij het tussenkomen in eerste lijn, de algemene en specifieke regelgeving in het domein toepassen en kan je de voorgeschreven ambtsplichten en opdrachten, ook in een verder onderzoek, uitvoeren.

Inhoud

  • Het maatschappelijk kader - belang.
  • De gebruiksmogelijkheden van drones, het politieoptreden.
  • Het toepassingsgebied van de regelgeving.
  • De concrete inzet van drones vanuit het perspectief van de bestuurlijke politie en vanuit strafrechtelijk oogpunt.
  • De opeenvolgende onderdelen van het politieoptreden.
  • De diverse aandachtpunten/vraagstukken op bij de onderscheiden ambtsplichten,
  • Politieoptreden aan de hand van checklists en beslissingsdiagrammen.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Theorie met praktijkvoorbeelden en toepassingen.
Doceren, onderwijsleergesprek, casuïstiek, demo.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA6087
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven