DPA - Diefstalpreventie adviseur, basisvorming - PIVO

DPA – Diefstalpreventie adviseur, basisvorming

Je kan een diefstalpreventief advies verstrekken binnen het kader van gebeurlijke of mogelijke diefstal.

Inhoud

  • Module 1: globale beveiligingsmethode 45 uur inclusief stage.
  • Module 2: bijzondere beveiligingsmethode - zelfstandige ondernemers 22,5 uur inclusief stage.
  • Module 3: bijzondere beveiligingsmethode - openbare gebouwen 22, 5 uur inclusief stage.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker en belast met opdrachten van diefstalpreventief adviseur.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, bezoeken, demonstraties en stage met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Aan het einde van de opleiding en na de praktijkstage, leg je een mondelinge proef af die bestaat uit meerdere onderdelen:

  • Mondelinge vragen over de verschillende materies van de opleiding.
  • Een presentatie van de beveiligingsdiagnostiek gebaseerd op het bezoekrapport tijdens de stage.
  • Een beoordeling van de documentatiefarde gepresenteerd tijdens de mondelinge proef.

Om te slagen moet je minstens 60% van het totaal aantal punten behalen.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 90 uur
Prijs 730,00
EDA-nummer EDA2132
Startdatum 03-06-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
03-06-2024
Prijs
730,00
Bijeenkomsten
25 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.