Domiciliefraude: Col 17/2013 in de praktijk - PIVO

Domiciliefraude: Col 17/2013 in de praktijk

Aan het einde van de opleiding ben je op de hoogte van de (nieuwste) regelgeving inzake domiciliefraude.
Je kan de aangebrachte regels toepassen in de praktijk.

Inhoud

Onderdeel 1: Bestuurlijk.

 • Wettelijke context en relevante rechtspraak: wet politieambt, wetten bevolkingsregister, andere relevante regelgeving, richtlijnen en rechtspraak.
 • Mogelijkheden en belemmeringen informatie-uitwisseling tussen gerechtelijke en bestuurlijke overheden betreffende domiciliefraude.
 • Knipperlichten en aandachtspunten bij huisbezoek/bestuurlijk politioneel onderzoek domiciliefraude.
 • Controlefiche.
 • Modellen: o.a. bevraging energieverbruik, voorstel inschrijving, gemotiveerd advies/voorstel ambtshalve inschrijving en afvoering.
 • Bestuurlijk-politionele onderzoekselementen en handelingen, stappenplan 'Bestuurlijk politionele aanpak van domiciliefraude'.
 • Bevraging energieverbruik, post, passagiersgegevens, SPOC's instellingen Sociale Zekerheid.
 • Specifieke verblijfsplaatsen (gevangenis, campings, ...).
 • Specifieke statuten (tijdelijke afwezigheid, voorlopige inschrijving, ..).


Onderdeel 2: Gerechtelijk.

 • Domiciliefraude.
 • Domiciliefraude met uitkeringsfraude, …
 • Domiciliefraude met fraude in sociale woninghuur, met fiscale fraude, met huisjesmelkers/krotverhuur/ruimtelijke ordening.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 120,00
EDA-nummer EDA6227
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Meer informatie