Doe meer met je arbeidsreglement! - PIVO

Doe meer met je arbeidsreglement!

Je kent de verplichte en facultatieve vermeldingen in een arbeidsreglement. Je kunt het arbeidsregelement van je organisatie inhoudelijk analyseren en aanpassen waar nodig. Je kent de procedure van wijzigen en bekendmaken aan medewerkers. Je kent het verschil tussen arbeidsregelement en policies.

Inhoud

  • Wat?
  • Verplichtend karakter.
  • Nut.
  • Verplichte vermeldingen.
  • Facultatieve vermeldingen.
  • Procedure opstellen en wijzigen.
  • Controle en sancties.
  • Policies vs. arbeidsreglement.

Doelgroep

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement. Specifieke voorkennis of ervaring is niet vereist.

Lesmethode en werkvormen

Interactieve aanpak. In de eerste sessie doorlopen we de verplichte en facultatieve vermeldingen van je arbeidsreglement en wordt er hierbij duiding en concrete tips gegeven. Na die eerste sessie heb je de mogelijkheid je arbeidsreglement inhoudelijk door te nemen en de tweede sessie starten we met concrete vragen over de inhoud van je arbeidsreglement.

Sessie 2 gaat dieper in op de procedure van wijzigen en bekendmaking aan de medewerkers. We bekijken hier ook wat nog op papier moet en wat eventueel elektronisch kan. Vervolgens staan we stil bij het verschil tussen arbeidsreglement en policies.

Vereisten: computer of laptop met stabiele internetverbinding, webbrowser Chrome of Firefox, audio, webcam en micro.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven