De-escalerend communiceren voor operationele politiecollega's - PIVO

De-escalerend communiceren voor operationele politiecollega’s

Inhoud

  • Beseffen wat de valkuilen of troeven zijn van non-verbale communicatie en dat de eerste indruk vaak bepalend zal zijn voor het verdere verloop van de tussenkomst.
  • Door training in staat zijn individuen in crises verbaal te de-escaleren en fysieke confrontatie te vermijden. Cijfers tonen aan dat in diensten waar ingezet wordt op communicatie het aantal incidenten met gewonden of doden daalt, het aantal rechtszaken vermindert en de agenten minder papierwerk hebben.
  • Bewustwording van de verschillende communicatiestijlen, hoe ze te herkennen en leren welke stijl men zelf dient aan te wenden om de relatie/verbinding met de burger te bevorderen.
  • Leren om emotie en gedrag te sturen door effectieve communicatie én begrijpen hoe en wanneer we iemands gedrag kunnen beïnvloeden.
  • Hoe te handelen/communiceren bij zelfmoord situaties.
  • Praktijkgerichte training door het toepassen van de aangeleerde technieken in realistische scenario’s.

Leerdoelstellingen

Op het einde van de opleiding heeft de deelnemer een aantal technieken onder de knie om optimaal verbindend te kunnen communiceren. Vanuit de bewustwording van de eigen emoties, door zelfregulatie, leren hoe we tot de juiste houding/mindset komen om de relatie/verbinding met de burger te optimaliseren.

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie in een operationele functie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA 7602
Startdatum 22-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
22-10-2024
Prijs
130,00
Bijeenkomsten
1 bijeenkomst
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.