Cybercrime “how to advise" - PIVO

Cybercrime “how to advise”

Anno 2022, post covid is iedereen ervan overtuigd dat cybercrime aan de top staat van de criminaliteitsfenomenen in Europa en ver daarbuiten. Reeds enkele jaren wordt via baremische opleidingen geïnvesteerd op kennisdeling over cybercrime. Dit door onder andere opleidingen cybercrime how to start, how to act, how to continue. Deze opleidingen zijn vooral gericht op het operationele en reactieve vlak. Echter preventie is een belangrijk onderdeel in de strijd tegen cybercrimefenomenen en werden nog onvoldoende belicht in de opleidingen.

Niet alleen de politie, maar verschillende partners (CCB, Safeonweb, …) gaan de strijd aan tegen cybercrime. Het is niet eenvoudig om door de bomen het bos nog te zien, wie met wat bezig is en wat elke partner in het cyberverhaal kan betekenen.

In onze vorige opleidingen werden ook de calog-onthaalmedewerkers vergeten. Zij hebben het eerste contact met (potentiële) slachtoffers. Daarom zijn zij cruciaal in onze dienstverlening en hebben een belangrijke rol in de correcte doorverwijzing van slachtoffers naar de juiste diensten.

Deze opleiding is, in tegenstelling tot de vorige opleidingen, vooral gericht op:

1) Het uitleggen van de verschillende fenomenen en modi operandi.

2) Het beschrijven van de verschillende partners

Inhoud

Module nr 1: How to advise – de fenomenen

➢ De voorkennis gelijkstellen.
➢ Wat is cybercrime?
➢ Welke partners bestaan er?
➢ CAD-principe toelichten.
➢ Preventietips & wachtwoorden

Module nr2: How to advise

➢ Praktijkvoorbeelden
➢ Toelichting safe on web app
➢ Procesbeschrijven van een zone

Leerdoelstellingen

Op het einde van de opleiding moet de deelnemer kunnen toelichten welke verschillende fenomenen er momenteel spelen inzake cybercrime. De deelnemer moet de verschillende partners kunnen benoemen en kan daarbij een (potentieel) slachtoffer correct doorverwijzen en adviseren

Doelgroep

Calogmedewerkers, CyPA’s (CyberPreventieAdviseurs)of politiemedewerkers die slachtoffers doorverwijzen bij een cyberklacht

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

 

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 12 uur
Prijs 190,00
EDA-nummer EDA 7942
Startdatum 17-12-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
17-12-2024
Prijs
190,00
Bijeenkomsten
2 bijeenkomsten
Locatie
PZ Aarschot
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.