CPR/AED - PIVO

CPR/AED

Dit is de voortgezette opleiding CPR / AED (AT...).

Inhoud

De cursisten kennen (kennis):

  • Het mechanisme van de ademhaling
  • De eerste maatregelen bij een slachtoffer in nood
  • De reanimatietechnieken voor volwassenen
  • De technieken om de ademhaling te ondersteunen
  • Het principe van een AED

De cursisten kunnen (vaardigheden):

  • Correct een vrije luchtweg creëren en vrijwaren
  • Correct thoraxcompressies toedienen bij volwassen
  • Correct mond-op-mondbeademing toedienen bij volwassen

Correct de AED integreren in de reanimatie

Doelgroep

Alle personeelsleden van de openbare brandweerdiensten

Deelnamevoorwaarden

Meer dan 2 jaar geleden een opleiding CPR/AED volwassene hebben gevolgd, eventueel in het kader van een langere opleiding of geen opleiding in dit onderwerp gehad

Beoordelingswijze

Schriftelijke evaluatie voor het theoretische gedeelte en een permanente beoordeling voor het praktische gedeelte.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 4 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven