Cowoppra - PIVO

Cowoppra

Inhoud

• Het algemeen kader (Eu - Belgische wettelijke kader).

• Het proces van radicalisme.

• Ideologieën en groeperingen.

• De toestand in België: praktijkvoorbeelden uit het verleden.

• Analyseren van verkregen informatie.

• Virtuele bezoek: - Film met betrekking tot het radicaliseringsproces.

• Life-time factoren, triggers. Push en pull factoren.

• Kwetsbaarheidsfactoren en vatbaarheidsfactoren.

Leerdoelstellingen

Op het einde van de lessenreeks zullen de cursisten:

  • inzicht verwerven in de mogelijke dreiging met terroristische aanslagen.
  • signalen kunnen detecteren en deze koppelen aan bepaalde strekkingen.
  • de nodige maatregelen kunnen uitvoeren en gepaste actiemodi toepassen in het kader van de veiligheidsbewaking.

Doelgroep

Burgerpersoneel 

Deelnamevoorwaarden

Inschtrijvingen via offerte

Lesmethode en werkvormen

De regels van de volwassenenopleiding worden maximaal toegepast dit wil zeggen dat

- er gezocht wordt naar warme en hartelijke relaties tussen de docent en de cursisten en tussen de cursisten onderling,

- de lessen goed georganiseerd zijn en theorie dient om de praktijk sterker te maken,

- cursisten inspraak hebben en feedback gegeven wordt om het eigen presteren sterker te maken.

 

De opleiding zal door een  erkende docent COPPRA worden georganiseerd.

De inbreng van de cursisten is erg belangrijk (ervaringsgericht leren). Verder zullen onze docenten, die over een hoge materiedeskundigheid in deze materie beschikken, vooral werken met het onderwijsleergesprek en praktijkvoorbeelden.

Op het einde van de lessenreeks is er geen evaluatiemoment voorzien.

Beoordelingswijze

Evaluatie na de opleiding

Details

Kenmerk Waarde
Duur 4 uur
Prijs 78,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven