Noodplanningscoördinator - PIVO

Noodplanningscoördinator

Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de Nood- en Interventieplannen legt aan de gemeenten op om een coördinator verantwoordelijk voor de noodplanning aan te duiden.
Deze coördinator zit in het gemeentelijk coördinatiecomité en in de gemeentelijke veiligheidscel, waar hij ook instaat voor het secretariaat.
De veiligheidscel is belast met het actualiseren van de Nood- en Interventieplannen, het organiseren van oefeningen, het evalueren van noodsituaties en oefeningen, het opmaken van een risico-inventaris en -analyse en het organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplanning.
Gezien dit takenpakket is het uiteraard aangewezen dat de coördinator verantwoordelijk voor de noodplanning beschikt over een grondige basiskennis betreffende zijn materie.
Deze opleiding wil de ambtenaar ondersteunen in zijn taken en de benodigde informatie geven om zijn functie in te vullen.

Inhoud

 • Algemene inleiding en de actuele wetgeving.
 • De verschillende disciplines in een noodplan algemeen en per discipline in het bijzonder.
 • De rol van de ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplannen.
 • Uitwerking van een noodplan, organisatie van oefeningen.
 • Behandeling van cases.

Leerdoelstellingen

 • De cursist kent het wettelijk kader van de noodplanning en noodplancoördinator.
 • De cursist kent de rol en taken van de noodplancoördinator.
 • De cursist kant het begrip risicoanalyse en kan een begin maken van de opmaak van een risicoanalyse.
 • De cursist kent de geschiedenis van de noodplanning.
 • De cursist kent de verschillende noodplannen en de fasering .
 • De cursist kent de verschillende disciplines in het kader van de noodplanning.
 • Hij kent de taken van de verschillende disciplines.
 • Hij heeft zicht op het psychosociale interventieplan en de taken in dit plan.
 • De cursist kan een basis nood- en interventieplan opmaken.
 • De cursist kent de reglementering betreffende evenementen.
 • De cursist kent de begrippen over informatiemanagement en ICMS.
 • De cursist kan starten met een oefenbeleid.

 

 

Doelgroep

Deze opleiding staat open voor alle geïnteresseerden.

Uiteraard is deze opleiding een goede basis voor de functie van noodplanningscoördinator in een gemeente.

Deelnamevoorwaarden

Een gezonde motivatie is wenselijk.

Het betalen van het inschrijvingsgeld.

Een broodjeslunch met drank wordt voorzien.

Lesmethode en werkvormen

De lessen verlopen klassikaal. Er wordt gewerkt met powerpoint, opdrachten, ...

Het is vooral een theoretische benadering met ruime aandacht voor praktijksituaties en praktijkervaringen.

Beoordelingswijze

Deze opleiding wordt afgesloten met een schriftelijke proef waar je minstens 50% moet halen.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 33 uur
Prijs 630,00
Erkenning Brevet
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven