Collegagroep organisatiebeheersing - PIVO

Collegagroep organisatiebeheersing

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen over organisatiebeheersing.

Inhoud

  • Specifiek thema (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
  • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
    • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
    • Succesverhalen van de leden.
    • Hot items.
  • Vastleggen thema volgende sessie.
  • Napraten tijdens broodjeslunch.

Doelgroep

Diensthoofden of leden van het managementteam die betrokken zijn bij de organisatiebeheersing.

Deelnamevoorwaarden

Jaarlijks lidgeld voor 4 sessies: 395 euro

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 395,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven