Collegagroep overheidsopdrachten Leuven - PIVO

Collegagroep overheidsopdrachten Leuven

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen over allerhande aspecten voor overheidsopdrachten.

Inhoud

 • Thema m.b.t. overheidsopdrachten (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
 • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
  • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
  • Welke vragen, noden, behoeften, problemen ervaren de deelnemers?
  • Succesverhalen van de leden, mogelijke antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen.
  • Hot items.
 • Vastleggen thema voor de volgende sessie.
 • Napraten tijdens broodjeslunch.

Leerdoelstellingen

In de collegagroep voor overheidsopdrachten komen de deelnemers vier keer per jaar samen met als doelstelling het gestructureerd uitwisselen van ervaringen en het formuleren van concreet toepasbare antwoorden op vragen over overheidsopdrachten.

Doelgroep

Medewerkers van gemeente- en OCMW-besturen die reeds enige ervaring hebben en geregeld in aanraking komen met overheidsopdrachten. Per bestuur kan één persoon deelnemen.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 415,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven