Collegagroep mobiliteit - PIVO

Collegagroep mobiliteit

Inhoud

  • Specifiek thema (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
  • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
    • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
    • Succesverhalen van de leden.
    • Hot items.
  • Vastleggen thema volgende sessie.
  • Napraten tijdens broodjeslunch.

Leerdoelstellingen

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen over mobiliteit.

Doelgroep

Ambtenaren en medewerkers van de dienst mobiliteit die geregeld in aanraking komen met mobiliteitsvragen in een stad of gemeente.

Deelnamevoorwaarden

Akkoord van de korpschef, directeur of haar/zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 32 uur
Prijs 425,00
Startdatum 06-03-2023 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Meer informatie

Planning

Startdatum
06-03-2023
Prijs
360,00
Bijeenkomsten
4 bijeenkomsten
Locatie
Provinciehuis Leuven
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.