Collegagroep integratie en inburgering - PIVO

Collegagroep integratie en inburgering

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen over thema’s met betrekking tot maatschappelijk werk.

Inhoud

  • Specifiek thema (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
  • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
    • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
    • Succesverhalen van de leden.
    • Hot items.
  • Vastleggen thema voor de volgende sessie.
  • Napraten tijdens broodjeslunch.

Doelgroep

Lokale integratie- of diversiteitsmedewerkers.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 12 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven