Collegagroep integratie en inburgering - PIVO

Collegagroep integratie en inburgering

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen over thema’s met betrekking tot maatschappelijk werk.

Inhoud

  • Specifiek thema (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
  • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
    • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
    • Succesverhalen van de leden.
    • Hot items.
  • Vastleggen thema voor de volgende sessie.
  • Napraten tijdens broodjeslunch.

Doelgroep

Lokale integratie- of diversiteitsmedewerkers.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 12 uur
Prijs 296,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven