Collegagroep HR-beleid - PIVO

Collegagroep HR-beleid

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen omtrent HR-thema's.

Inhoud

  • HR-thema (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
  • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
    • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
    • Succesverhalen van de leden.
    • Hot items.
  • Vastleggen thema voor de volgende sessie.
  • Napraten tijdens broodjeslunch.

Doelgroep

Personeelsverantwoordelijken van gemeente- en OCMW-besturen, die met verschillende aspecten van personeelsbeleid in aanraking komen. Per bestuur kan één persoon deelnemen.

Deelnamevoorwaarden

Jaarlijks lidgeld voor 4 sessies: 395 euro

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 395,00
Startdatum 10-02-2023 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
10-02-2023
Prijs
395,00
Bijeenkomsten
4 bijeenkomsten
Locatie
Combinatie online en fysiek
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar.