Collegagroep HR-beleid - PIVO

Collegagroep HR-beleid

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen omtrent HR-thema's.

Inhoud

  • HR-thema (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
  • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
    • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
    • Succesverhalen van de leden.
    • Hot items.
  • Vastleggen thema voor de volgende sessie.
  • Napraten tijdens broodjeslunch.

Doelgroep

Personeelsverantwoordelijken van gemeente- en OCMW-besturen, die met verschillende aspecten van personeelsbeleid in aanraking komen. Per bestuur kan één persoon deelnemen.

Deelnamevoorwaarden

Jaarlijks lidgeld voor 4 sessies: 395 euro

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 395,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven