Collegagroep financiën - PIVO

Collegagroep financiën

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen over allerhande aspecten voor financiën.

Inhoud

 • Thema m.b.t. financiën (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
 • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
  • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
  • Welke vragen, noden, behoeften, problemen ervaren de deelnemers?
  • Succesverhalen van de leden, mogelijke antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen.
  • Hot items.
 • Vastleggen thema voor de volgende sessie.
 • Napraten tijdens broodjeslunch.

Leerdoelstellingen

In de collegagroep financiën komen de deelnemers vier keer per jaar samen met als doelstelling het gestructureerd uitwisselen van ervaringen en het formuleren van concreet toepasbare antwoorden op vragen over overheidsopdrachten.

Doelgroep

Medewerkers van gemeente- en OCMW-besturen die reeds enige ervaring hebben en geregeld in aanraking komen met financiën. Per bestuur kan één persoon deelnemen.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 207,00
Startdatum 16-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
16-10-2024
Prijs
207,00
Bijeenkomsten
2 bijeenkomsten
Locatie
Op locatie
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar.