Collegagroep burgerzaken Leuven - PIVO

Collegagroep burgerzaken Leuven

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen over allerhande aspecten voor burgerzaken.

Inhoud

  • Specifiek thema (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
  • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
    • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
    • Succesverhalen van de leden.
    • Hot items.
  • Vastleggen thema voor de volgende sessie.
  • Napraten tijdens broodjeslunch.

Leerdoelstellingen

In de collegagroep burgerzaken komen de deelnemers vier keer per jaar samen met als doelstelling het gestructureerd uitwisselen van ervaringen en het formuleren van concreet toepasbare antwoorden op vragen over burgerzaken.

Doelgroep

Medewerkers van de dienst burgerzaken, die met verschillende aspecten van burgerzaken in aanraking komen. Per bestuur kan één persoon deelnemen.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 415,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven