CEW (Conducted Electrical Weapon) - Taser - PIVO

CEW (Conducted Electrical Weapon) – Taser

De less-lethal middelen zoals de CEW (Taser) verruimen het aanbod van tools van gebruikers binnen hun dispositief om , rekening houdende met de op- en afbouw van geweld, de beginselen van legaliteit, oportuniteit, proportionaliteit en subsidiariteit en de specifieke context, een meer geschikte/minder ingrijpende oplossing te creëren voor het oplossen van een situatie.

De inzet van de bewapening is niet bestemd om het oplossen van een situatie te vergemakkelijken indien ze strijdig is met één of meerdere van de eerder aangehaalde rechtsbeginselen.De opleiding omvat een theoretisch, technisch en tenslotte een situationeel-geïntegreerd gedeelte als einddoel. Het moet de gebruiker in staat stellen om de technische capaciteiten (en beperkingen) te kennen en te kunnen gebruiken in contextuele omstandigheden.

Inhoud

Module 1: Theoretische aspecten (6 uur)

Module 2: Praktische aspecten en basismanipulaties (4 uur)

Module 3: Risico's (2 uur)

Module 4: Situationele integratie; operationele toepassingen (4 uur)

Leerdoelstellingen

De gebruiker moet op het einde van de opleiding in staat zijn een operationele risicoanalyse uit te voeren waarbij alle andere opbouwende gepaste middelen van geweldbeheersing, te beginnen met het negotiëren, in overweging zijn genomen.

In geen geval zal de cursist de effecten van het less-lethal middel ondergaan.

Doelgroep

Lokale en Federale Politie:

Beveiligingsagent

Beveiligingsassistent

Inspecteur

Hoofdinspecteur

Gespecialiseerd Hoofdinspecteur

Commissaris 

Hoofdcommissaris

Deelnamevoorwaarden

- Lid zijn van het operationeel kader van de geïntegreerde politie

- Niet ontzegd zijn uit het recht om een wapen in dienst te dragen

- Vrijwilliger zijn

- Een positief advies gekregen hebben van de Korpschef of directeur

- Voldoen aan de eisen voorzien in de GPI 48

- De opleiding EDS Mod 1 (EDA 7453) gevolgd hebben

Lesmethode en werkvormen

Onderwijsleergesprek

Doceren en gevalstudies

Demonstratie-uitvoering

Praktische oefeningen

Rollenspelen aangepast aan de operationele toepassing omschreven in de ministriële machtiging van de betrokken eenheid

Groepsdiscussie met integratie RETEX / rechtspraak

Beoordelingswijze

Formatieve evaluatie: permanent coachende evaluatie doorheen het opleidingstraject (feedback)

Certificatieve evaluatie: onder vorm van een eindexamen (schriftelijke kennistest, geïntegreerde oefening of rollenspel,; minimum 70% op het geheel van de domeinen/testen; 

Transferevaluatie: via recyclages; trainingen gpi 48  (4x4 uur) + extra training van 8uur erbovenop

Procesevaluatie

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 360,00
EDA-nummer EDA 5045
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven