Camerawet, nieuwigheden - PIVO

Camerawet, nieuwigheden

Je kan je weg vinden in de Belgische camerawetgeving en advies geven over de voorwaarden voor het plaatsen en gebruiken van bewakingscamera’s en politiecamera’s. Je kan gepast doorverwijzen naar overheidswebsites en de bevoegde toezichthouders bij vragen en klachten over cameragebruik. Je kan een kwalitatief proces-verbaal opstellen en bent vertrouwd met de belangrijkste rechtspraak. Je kan op een wettelijke basis camerabeelden opvragen bij gebeurlijke misdrijven.

Inhoud

  • Wettelijke bepalingen.
  • Vaste en mobiele camera's.
   • Intelligente camera, ANPR-camera.
   • Drones en gezichtsherkenning.
   • Private of gsm camerabeelden.
  • Installatie en goedkeuring.
  • Plaatsingsvoorwaarden:
   • Niet-besloten plaatsen.
   • Publiek toegankelijke, besloten plaatsen.
   • Niet voor het publiek toegankelijke, besloten plaatsen.
  • Misbruik van camerabeelden.
  • Procedures en beheer van camerabeelden, opname in het proces-verbaal.
  • Kritische succesfactoren.
  • Best practices, resultaatbespreking van opgeloste zaken.

Doelgroep

Je bent agent van politie, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris van politie of calogmedewerker en belast met o.a. camerabewaking.

Deelnamevoorwaarden

politie of calogmedewerker en belast met o.a. camerabewaking.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, groepswerk en opzoeking in digitale bronnen, veelvuldige casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA7829
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven