Burn out, omgaan met - PIVO

Burn out, omgaan met

Je zal inzicht verwerven in een aantal begrippen die gerelateerd zijn aan burn-out. Je leert gedragingen detecteren bij medewerkers die kunnen duiden op een (nakende) burn-out. Je wordt vaardig(er) in de communicatie m.b.t. burn-out, demotivatie en depressie. Je leert antwoorden aanreiken en ondersteuning geven voor het verzekeren van het emotioneel welzijn van het politiepersoneel.

Inhoud

Deel 1: Proactief aanwezigheidsbeleid.

  • Verschillende ziektebeelden.
  • Het preventiegesprek.
  • Valkuilen bij het proactief bespreekbaar maken van problemen.

Deel 2: Communicatie na ongeplande afwezigheid.

  • Het werkhervattingsgesprek.

Doelgroep

Leidinggevende politieambtenaren, leidinggevend CALOG personeel, personeelsverantwoordelijken bij de politiediensten

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Theorie wordt beperkt tot minimum, nadruk ligt op rollenspelen en oefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 250,00
EDA-nummer EDA6286
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven