Burgerlijk recht - PIVO

Burgerlijk recht

I

Inhoud

  • Basisbegrippen: burgerlijk recht is privaat recht.
  • Het burgerlijk wetboek: wat vind je erin?
  • Burgerlijke rechtbanken.
  • Politie en burgerlijk recht: met welke vragen wordt de politiemedewerker geconfronteerd?
  • Personen: naam, woonplaats, nationaliteit.
  • Familierecht: huwelijk, wettelijke samenwoning, echtscheiding en beëindiging wettelijke samenwoning, afstamming, ouder gezag en omgangrecht, erfenissen, testamenten en schenkingen onder levenden.
  • Vermogensecht: eigendomsrecht, grenzen, verbintenissen, contracten, voorrechten en hypotheken, de verjaring.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid: aansprakelijkheid wegens persoonlijke schuld, complexe aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekeringen, burgerlijke partijstelling.
  • Bijstand aan de gerechtsdeurwaarder: vaststelling van overspel, uitvoerend beslag op roerend goed, de uitdrijving.
  • Reactie van de politie wanneer men geconfronteerd wordt met klachten in burgerlijke zaken.

Leerdoelstellingen

n het kader van het burgerlijk recht krijg je een overzicht van de meest relevante wetgeving en de manier waarop de politiediensten hiermee kunnen omgaan .

Doelgroep

e bent agent van politie, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris van politie of calogmedewerker .

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

 

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA2568
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven