Burenbemiddeling - PIVO

Burenbemiddeling

De deelnemers leren op een interactieve manier de theoretische concepten van burenbemiddeling. De nadruk ligt op het ontwikkelen van praktische vaardigheden die nuttig zijn bij het functioneren als bemiddelaar. Wie de opleiding succesvol afrondt, ontvangt het erkende attest dat vereist is om de functie uit te oefenen.

Inhoud

  • Inzicht in de processen die zich voordoen wanneer mensen met elkaar communiceren.
  • Actief luisteren en het geven van feedback.
  • Inzicht in de positie die ieder inneemt tijdens het conflict.
  • Inzicht in het oplossen van conflicten.
  • Toepassing conflicthantering- en bemiddelingstechnieken.
  • Aanleren van de fasen van het bemiddelingsproces.

Doelgroep

Personen die bereid zijn te bemiddelen bij conflicten tussen buren, hetzij op professionele basis (vanuit de gemeente, OCMW, politie) of als vrijwilliger verbonden aan een lokaal of provinciaal project burenbemiddeling.

Deelnamevoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist. Het opleidingsniveau is niet bepalend. Het komt er veeleer op neer te beschikken over een bepaalde mate van sociale intelligentie, sociale en communicatieve vaardigheden.

Vooraf houdt de dienst ‘maatschappelijke veiligheid’ een intakegesprek met de kandidaat. Doel is te peilen naar de motivatie en de mate waarin de kandidaat zich achteraf voor een project burenbemiddeling wenst in te zetten.

Deelname is gratis voor deelnemers binnen de provincie Vlaams-Brabant.

Lesmethode en werkvormen

De opleiding is ervaringsgericht (concrete voorbeelden) en praktijkgericht (oefeningen met o.a. rollenspelen) met een theoretisch kader.

Het draaiboek burenbemiddeling van de provincie Vlaams-Brabant wordt als leidraad gebruikt voor de werkwijze van het concept burenbemiddeling. De film 'burenbemiddeling in Vlaams-Brabant' wordt gebruikt als didactisch materiaal.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 48 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum 10-02-2025 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
10-02-2025
Prijs
Gratis
Bijeenkomsten
12 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.