Brandstichting, vaststellen van criminele branden - PIVO

Brandstichting, vaststellen van criminele branden

Je kan politioneel tussenkomen bij een brand en kan knipperlichten van brandstichting waarnemen.
Je kan spoorbewust optreden en sporen bij een brandstichting juist interpreteren.

Inhoud

  • Wettelijk kader, strafrecht.
  • Begripsomschrijving van brandstichter en pyromaan.
  • Lezen van brandsporen.
  • Monster- en inbeslagname van de sporen en brandstalen.
  • Afstapping op de plaats van het delict en coördinatie van te nemen maatregelen.
  • Aandacht voor 'de vijf items' die van cruciaal belang zijn in het latere onderzoek.
  • Aanpak van een woning-, appartement- en autobrand.
  • Inbreng van de branddeskundige en de brandhaarddetectiehond, …
  • Aanpak van seriebranden.

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 120,00
EDA-nummer EDA3565
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Meer informatie