PREV-1 (PREV) - niveau 1 - PIVO

PREV-1 (PREV) – niveau 1

Deze module bestaat uit toepassing van de wettelijke brandpreventie.

Inhoud

 • Hfdst 2 : Toepassing van de wettelijke brandpreventie

 

Leerdoelstellingen

 • De doelstellingen van 'deel 2 preventie' zijn:
  • Toelichten van de hoofdlijnen van de algemene wetgeving die in België van toepassing is op brandpreventie.
  • Aangeven en toelichten van de belangrijkste begrippen die verband houden met preventie.
  • Opstellen van een controledocument dat gelinkt is met een checklist of een preventieverslag dat wordt opgesteld door de zonale preventiedirectie of wordt voorzien in wetgeving rond preventie;
  • Opstellen van een bijzonder interventieplan (huistaak).

Doelgroep

Bij voorkeur:

 1. Een uitgesproken interesse hebben voor alles wat te maken heeft met brandpreventie.
 2. Het vooropstellen van een deontologisch correcte houding, waaronder het zich houden aan de geheimhoudingsplicht t.a.v. de veiligheidstoestand van de betrokken burgers en t.a.v. de informatie die wordt ingewonnen bij de bezoeken aan privé-woningen.
 3. Beschikken over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden.
 4. Geen activiteiten uitvoeren die strijdig zijn met de rol als brandpreventieadviseur voor woningen.

Lesmethode en werkvormen

 • De cursus bestaat uit 20u theorie en 8u koude praktijk.

Beoordelingswijze

 • De beoordeling van 'deel 2 preventie' gebeurd door een schriftelijk examen en een huistaak.
  • De huistaak moet ingeleverd worden voor de afgesproken datum, in samenspraak met de docent.
  • Het niet tijdig inleveren van deze taak resulteert in een 'niet geslaagd' voor 'deel 2 preventie'

Details

Kenmerk Waarde
Duur 28 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven