Brandbestrijding voor gevorderden - PIVO

Brandbestrijding voor gevorderden

Deze opleiding kan in privéverband worden aangevraagd (max. 12 deelnemers per opleiding - prijs per sessie) of in een open bedrijvenopleiding (opleiding waar cursisten van verschillende bedrijven aan deelnemen - hier kan per persoon worden ingeschreven - prijs per inschrijving).

Inhoud

Theorie: de thema's brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie worden verder uitgediept met de bijzondere nadruk op de interactie tussen de 3 elementen. De theorie wordt afgesloten met een praktijkcase waarbij de deelnemers een brandsituatie dienen te beoordelen, prioriteiten te stellen en de nodige maatregelen dienen te treffen om de situatie op te lossen en/of de gevolgen te beperken.

Praktijk: de praktijk omvat meerdere scenario-oefeningen waarbij de aspecten brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie worden geïntegreerd in een realistische omgeving. Het opleidingscentrum heeft om deze doelstelling te bereiken een nieuw oefencentrum gebouwd met vuurhuis en verschillende oefenobjecten op een grote brandvloer. In deze realistische oefeninfrastructuur zijn verschillende typen van vuurhaarden en gesimuleerde slachtoffers aanwezig waarbij één einddoel dient te worden bereikt: in groep de juiste beslissingen nemen en de situatie zo veilig mogelijk houden in afwachting van de brandweer
 

Leerdoelstellingen

Na de opleiding kun je de juiste beslissingen nemen inzake de keuze van de aan te wenden blusmiddelen, kun je de juiste prioriteiten stellen tussen evacuatie en brandbestrijding en kun je de aangepaste brandpreventieve voorzieningen aanwenden.

Doelgroep

Nederlandstalige opleiding.
De opleiding richt zich in de eerste instantie tot de leden van de interventieploeg maar ook tot al het personeel van bedrijven en instellingen.

Deelnamevoorwaarden

Goede kennis Nederlands taal.
De basisopleiding dient voorafgaandelijk te worden gevolgd.

Lesmethode en werkvormen

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen waarbij de aspecten brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie met elkaar worden geïntegreerd.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de actieve deelname tijdens de cursus.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Niveau Gevorderd
Prijs Nader te bepalen
Erkenning attest
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven