BO1-M9 Gevaarlijke stoffen - PIVO

BO1-M9 Gevaarlijke stoffen

Deze module bestaat uit IGS1 en IGS2.   

Inhoud

 • Hfdst 1: Herkennen van gevaarlijke stoffen
 • Hfdst 2: PBM's bij interventies met gevaarlijke stoffen
 • Hfdst 3: Inzetprincipes voor interventies met gevaarlijke stoffen met de middelen van de multifunctionele autopomp
 • Hfdst 4: Praktijk

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de volgende competenties:

 • Begrippen met betrekking tot gevaarlijke stoffen beschrijven,
 • Het wettelijke kader formuleren voor het gebruik van PBM bij het werken met gevaarlijke stoffen,
 • Interventieprocedures met gevaarlijke stoffen verklaren,
 • Aan- en uitkleden met geschikte beschermkledij,
 • Werktuigen, technieken en procedures in verband met deze stoffen gebruiken in gevalstudies en in ‘koude’ oefeningen,
 • Geschikte materiaal en procedures kiezen bij interventies met gevaarlijke stoffen

Doelgroep

 • Stagiair brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • Geslaagd zijn op deel 1 van de brevetopleiding (module 1 tot 6)
 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 7u theorie en 5u koude praktijk.

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en praktisch examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 13 uur
Prijs 78,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven