BO1-M8 Technische hulpverlening - deel2 - PIVO

BO1-M8 Technische hulpverlening – deel2

Deze module bestaat uit REDDING, STUT, POMP, DIER, ANDER en BOOM.   

Inhoud

 • Hfdst 1: Redding van personen
 • Hfdst 2: Pompen
 • Hfdst 3: Interventies bij instorting
 • Hfdst 4: Interventies met dieren
 • Hfdst 5: Ander technisch interventiemateriaal

Leerdoelstellingen

Met deze modules verwerft de kandidaat brandweerman de nodige competenties voor

 • het toelichten van reddingen van personen, van de werking van de pompen, van de interventies bij instorting, van de interventies met dieren alsook van het materieel en de uiteenlopende hulpverleningsinterventies
 • het uitvoeren van reddingen van personen, het inzetten van pompen, interventies bij instorting, interventies met dieren alsook het materieel en de uiteenlopende procedures in het kader van hulpverlening
 • het kiezen van de middelen en van aangepaste interventieprocedures in het kader van reddingen van personen, van de inzet van pompen, van de interventies bij instorting, van de interventies met dieren en in het kader van uiteenlopende hulpverleningsinterventies.

Doelgroep

 • Stagiair brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • Geslaagd zijn op deel 1 van de brevetopleiding (module 1 tot 6)
 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 14u theorie en 27u koude praktijk.

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en praktisch examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 41 uur
Prijs 266,50
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven