BO1-M4 Hulpverlening deel 1 - PIVO

BO1-M4 Hulpverlening deel 1

Deze module bestaat uit THV1, THV2, THV3, BIOW en MECHELEK.

Inhoud

 • Hfdst 1: Beveiliging van interventies op de openbare weg (BIOW)
 • Hfdst 2: Basis Mechanica en Elektriciteit
 • Hfdst 3: Technische hulpverlening wegverkeer niveau 1A

Leerdoelstellingen

Via deze opleiding verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • het beschrijven van het verloop van een interventie op de openbare weg
 • een aantal begrippen met betrekking tot mechanica en elektriciteit
 • de principes en het materiaal voor hulpverlening op de openbare weg alsook de nieuwe technologieën en hun impact op het werk van de hulpverleners;
 • het uitvoeren van hulpverleningsinterventies op de openbare weg met naleving van de beginselen voor de beveiliging van de openbare weg en de regels voor hulpverlening, daarbij rekening houdend met de normen inzake mechanica en elektriciteit;
 • het aannemen van veilig gedrag bij hulpverleningsinterventies op de openbare weg en het kiezen van de geschikte aanpak bij elke concrete situatie.

Doelgroep

 • Stagiair brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 11u theorie en 25u koude praktijk.

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en praktisch examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 36 uur
Prijs 234,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven