BO1-M3 Brandbestrijding deel 1 - PIVO

BO1-M3 Brandbestrijding deel 1

Deze module bestaat uit BBB1, BBB2, BBB3, MATTH, MATPR, AFLEG, CFBT1, CFBT2 en CFBT3.

Inhoud

 • Hfdst 1: Brand en brandbestrijding
 • Hfdst 2: Materiaal voor brandbestrijding
 • Hfdst 3: Tactiek en techniek van interventie - het aflegsysteem
 • Hfdst 4: Hittegewenning en warme praktijkoefeningen

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • het toelichten van de principes van brandbestrijding, alsook de werking van het brandbestrijdingsmateriaal
 • het verloop van een interventie
 • de tactieken voor brandbestrijding met inbegrip van de interventieprocedures en de types brand, alsook het aanwenden van de hiermee verband houdende hulpmiddelen, technieken en procedures in het kader van koude en warme oefeningen.

Doelgroep

 • Stagiair brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • Geslaagd zijn op module 2.
 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 16u theorie, 20u koude praktijk en 16u warme praktijk.

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en praktisch examen zijn.
 • Het gedeelte CFBT is permanente evaluatie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 52 uur
Prijs 338,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven