BO1-M11 Geïntegreerde praktijkoefeningen - deel2 - PIVO

BO1-M11 Geïntegreerde praktijkoefeningen – deel2

Deze module bestaat uit GIO3 (BBB) en GIO4 (BBB).

Inhoud

  • Hfdst 1: Geïntegreerde praktijk - deel 2

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor

  • de algemene interventieprocedures met gebruik van de PBM en ARI, alsook voor het aanwenden van de met de modules 1 tot 10 verband houdende hulpmiddelen, technieken en procedures in het kader van warme oefeningen.

Doelgroep

  • Stagiair brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

  • Geslaagd zijn op op alle modules van 1 tot 10.
  • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

  • Deze module bestaat uit 12u warme praktijk.

Beoordelingswijze

  • Deze module wordt volledig beoordeeld op permanente evaluatie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 12 uur
Prijs 78,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven