BO1-M10 Levensreddende handelingen - PIVO

BO1-M10 Levensreddende handelingen

Deze module bestaat uit LRH1, LRH2 en LRH3.   

Inhoud

 • Hfdst 1: Algemene interventieprocedures
 • Hfdst 2: Reanimatietechnieken en verstikking bij volwassenen
 • Hfdst 3: Reanimatietechnieken en verstikking bij kinderen en zuigelingen
 • Hfdst 4: Het verschijnsel shock
 • Hfdst 5: Het stelpen van ernstige bloedingen
 • Hfdst 6: Brandwonden
 • Hfdst 7: EHBO bij trauma: botletsels
 • Hfdst 8: Vergiftiging
 • Hfdst 9: Omgaan met stress - FIST
 • Hfdst 10: Het psychosociaal interventieplan (PSIP)
 • Hfdst 11: Tactical Emergency Casualty Care (TECC)

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • het stellen van de algemene beginselen van de interventie (secure, te evalueren, te informeren en te behandelen)
 • steun een slachtoffer totdat er hulp komt
 • uitvoeren van de gereedschappen, technieken en procedures met betrekking tot deze materialen.

Doelgroep

 • Stagiair brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • Geslaagd zijn op deel 1 van de brevetopleiding (module 1 tot 6)
 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 12u theorie en 12u koude praktijk.

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijke en praktische evaluatie zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 24 uur
Prijs 156,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven