BIN - Mayday Booster (AT4720) - PIVO

BIN – Mayday Booster (AT4720)

Dit is de voortgezette opleiding BIN-Mayday Booster (AT4720).

Leerdoelstellingen

 • BIN:
  • Uit kunnen leggen hoe men zich kan oriënteren binnen een gebouw om zijn veiligheid tijdens de interventie te kunnen garanderen
  • De ‘Mayday’-procedure kunnen beschrijven en uitvoeren
  • De verschillende oefeningen uit kunnen voeren rekening houdend met de specifieke objectieven van elke oefening brandweerman in nood
  • Correct reageren op een noodsituatie, inclusief het dragen van perslucht
  • Kunnen realiseren dat men in een noodsituatie zit en op een adequate manier hierop reageren.
 • SCHUIM:
  • Koeling bij (industriële brandbestrijding)
   • Wijze van koeling met schuim
   • Positionering koeling
   • Benadering technieken bij brand
   • Verdunnen en neerslaan van de gaswolken
   • Risico’s en gevaren bij de koeling kennen
   • Juiste koelvolgorde aangeven
  • Inzetoefeningen
   • Weten hoe met schuimvormend middel om te gaan en correct te gebruiken.
   • Aflegsystemen weten bij schuim
  • Correct en adequaat reageren op noodsituatie en dragen van perslucht
  • Kunnen toepassen als men te maken krijgt met brand dat met schuim moet geblust worden

Details

Kenmerk Waarde
Duur 4 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven