VERKEER - Bijzonder vervoer - afmetingen en massa's - PIVO

VERKEER – Bijzonder vervoer – afmetingen en massa’s

Op het einde van de opleiding kan de deelnemer zelfstandig een controle uitvoeren inzake de naleving van de voorschriften met betrekking tot afmetingen en massa’s van de voertuigen en de voorschriften die gelden voor uitzonderlijk vervoer. De deelnemer beschikt over de competentie  om inbreuken zelfstandig af te handelen.

Inhoud

 • Vigerende wetgeving.
 • Afmetingen en massa’s van de voertuigen en hun ladingen.
 • Uitzonderlijk vervoer.
 • Gebruik aswegers.
 • Toepassing onmiddellijke inning en administratieve inning.
 • Opstellen proces-verbaal.

Leerdoelstellingen

De deelnemer:

 • Kan de afmetingen en massa’s van voertuigen en hun ladingen verduidelijken.
 • Kan uitzonderlijk vervoer toelichten.
 • Kan het gebruik van aswegers uitleggen.
 • Kan het wegen met een asweger uitoefenen.
 • Kan een onmiddellijke inning en administratieve inning volgens de juiste methode toepassen.
 • Kan een proces-verbaal volgens de richtlijnen opstellen.

Doelgroep

Operationele leden van de geïntegreerde politie.

Lesmethode en werkvormen

Doceren, onderwijsleergesprek met veel interactie en praktijkoefeningen op verplaatsing met feedback.

Beoordelingswijze

Nazicht op de aanwezigheid en activiteitsgraad van de cursist.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 32 uur
Prijs 490,00
EDA-nummer EDA3021
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven