VERKEER - Bezoldigd zakenvervoer - theorie - PIVO

VERKEER – Bezoldigd zakenvervoer – theorie

Inhoud

  • Classificatie bezoldigd goederenvervoer.
  • Toegang tot het beroep en de markt voor de Belgische ondernemingen, de ondernemingen gevestigd in en buiten de EER.
  • Gebruik van de vrachtbrief.
  • Toepassing procedure onmiddellijke inning, administratieve inning en consignatie.
  • Opstellen proces verbaal.

Leerdoelstellingen

Je kent de classificaties van het bezoldigd zakenvervoer. Je kent de verschillende voorschriften  om toegang te krijgen tot het beroep en de markt voor de Belgische ondernemingen, de ondernemingen gevestigd in en buiten de EER. Je kan inbrueken op vrachtbrieven vaststellen en deze gemotiveerd communiceren naar de bestuurder/transporteur toe. Je kan bij inbreuken de procedure van onmiddellijke/administratieve inning en consignatie toepassen. Je stelt een proces verbaal op dat ondersteund is door de juiste technische vaststellingen.

Doelgroep

Operationele medewerkers van de geïntegrrerde politie.

Deelnamevoorwaarden

Akkoord van de korpschef, HRM-verantwoordelijke of gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Theorie met praktijkvoorbeelden en onderwijsleergesprek met veel ruimte tot interactie.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de cursist tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA-5721
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven