Bestuurlijke handhaving – wettelijke bevoegdheden op lokaal niveau - PIVO

Bestuurlijke handhaving – wettelijke bevoegdheden op lokaal niveau

Inhoud

Module nr 1 : verordende bevoegdheid

  • Wat is bestuurlijke handhaving en cruciale actoren.
  • Impact op politie aan de hand van 7S-model.
  • Wettelijke bevoegdheden op lokaal niveau : focus op verordende bevoegdheid.

Module nr 2 : uitvoerende bevoegdheid

  • Wettelijke bevoegdheden op lokaal niveau : focus op uitvoerende bevoegdheid
  • Concrete casussen + extra toelichting
  • COVID : multi-level reglementering

Leerdoelstellingen

Op het einde van de opleiding moet de deelnemer het nodige inzicht en kennis verworven hebben om de bestuurlijke handhaving te kunnen implementeren in de eigen organisatie.

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA 7682
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven