Bescherming en zelfredzaamheid bij risicovolle situaties - PIVO

Bescherming en zelfredzaamheid bij risicovolle situaties

Zelfredzaam reageren bij kritieke tussenkomsten

Inhoud

Module 1: Bescherming en Zelfredzaamheid (4u)

Module 2: Terreur en Amok (2u)

Leerdoelstellingen

De Forensisch Verpleegkundig/Hulpverlenend Expert kan gezien het huidig klimaat van regelmatige agressie tegen hulpverleners, instaan voor de eigen veiligheid en zo nodig van de omgeving.

De Forensisch Verpleegkundig/Hulpverlenend Expert kan gezien het huidig klimaat van regelmatige agressie tegen hulpverleners, instaan voor de eigen veiligheid en zo nodig van de omgeving, en heeft een notie van het verschil in coördinatie vergeleken met een klassieke calamiteit .

Doelgroep

Kandidaten van het postgraduaat Forensisch Verpleegkundig Expert en Forensisch Hulpverlenend Expert

Max 25 deelnemers

Deelnamevoorwaarden

1 x per jaar ;

1 sessie van 6 uur

Lesmethode en werkvormen

Theorie en Praktijk

Beoordelingswijze

Geen

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs 1.680,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven