Beperkte ruimte met een bijzonder risico- Interventie 3 tot 5 team - PIVO

Beperkte ruimte met een bijzonder risico- Interventie 3 tot 5 team

 • De interventie van PZ Antwerpen in 2010 waarbij een persoon is overleden in een cel en een mediastorm teweegbracht. Waarna een uitgebreid onderzoek bevolen werd in 2013 door de politieautoriteiten.
 • In Maart 2016 werd een werkgroep samengesteld met leden van verschillende politiezones (Ukkel, Luik, Namen, Antwerpen, Brugge) en leden van DSU en DAP. Hun bevindingen zijn samengevat in deze vorming en bijbehorende werkfiches.
 • De vaste commissie van 5 maart 2013, alsook het rapport van Comité P (1 april 2014) doen aanbevelingen met betrekking tot, onder andere, het referentiekader voor bijzondere bijstandsploegen dat vermeld wordt in de omzendbrief GPI81 (21/07/2014)
 • Deze opleiding is de basiswerkwijze voor alle politiediensten, bijzondere bijstandsteams inbegrepen
 • Voor de inzet van bijzondere bewapening FN 303(P) of Taser in een beperkte ruimte is het noodzakelijk om een ministeriële machtiging op naam en het brevet end-user of trainer van die bijzondere bewapening te bezitten.

Inhoud

Module 1 : Theoretische aspecten

Module 1.1 : Het fenomeen Excited delirium - Inzicht hebben in het fenomeen en zijn werkwijze hierop kunnen afstemmen.

Module 1.2: Interventie technieken en tactieken in het kader van tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico.

Module 2 : Praktische aspecten

Module 2.1 : Interventie technieken - de aanwending van de bijzondere middelen eigen aan zijn eenheid.

Module 2.2: Interventietacktieken - Aanwending van de bijzondere middelen eigen aan zijn eenheid

Leerdoelstellingen

De cursist:

 • geeft de definitie van Excited Delirium.
 • onderscheidt de geschiedenis en de evolutie in situaties Exited Delirium.
 • somt de verschillende gevallen van Unexpected Sudden Dead op.
 • onderscheidt de invloeden van drugs en alcohol.
 • bestudeert Excited Delirium situaties wereldwijd.
 • herkent de symptomen van Excited Delirium.
 • herkent de symptomen van de gevaarszone bij Excited Delirium.

argumenteert de aangewezen interventie methodes

De cursist:

 • voert de politie interventie technieken met 3 of 5 personen, met de aanwending van de middelen eigen aan zijn eenheid, correct uit tijdens een tussenkomst in een beperkte ruimte met bijzonder risico.

reageert gepast, zowel individueel als in groep, op mogelijke wendingen tijdens de uitvoering van de politie interventie techniek tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico.

Doelgroep

Lid van het operationeel kader

Deelnamevoorwaarden

Toelating van korpschef of plaatsvervangende dienstchef

Lesmethode en werkvormen

Theorie en praktijkoefeningen (simulaties en rollenspelen)

Beoordelingswijze

evaluatie na de opleiding

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA 6327
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven