Module voor leidinggevenden: bemiddelen bij conflicten tussen teamleden - PIVO

Module voor leidinggevenden: bemiddelen bij conflicten tussen teamleden

Conflicten op de werkvloer maken we allemaal mee. Want daar waar verschillen zijn tussen mensen ontstaan meningsverschillen en spanningen.

Tijdens deze opleiding kijk je vanuit een positief perspectief naar conflict; conflicten horen bij het leven. Ze helpen om problemen boven tafel te krijgen, om dingen te verduidelijken, om te groeien als team.

Maar hoe kan je als leidinggevende ervoor zorgen dat conflicten bespreekbaar worden om zo escalatie te voorkomen? Daar biedt deze opleiding heel wat handvaten in.

Inhoud

 • Wat is een conflict?
  • Een heldere definitie.
 • Conflicten herkennen.
  • Warme en koude conflicten.
  • Fases in een conflict: de escalatietrap van Glassl.
  • De sabotagelijn: (Sluimerend) conflictgedrag.
 • Tools om spanning en conflict in eigen teams aan te gaan.
  • De 3-kolommenmethode bij bemiddeling tussen 2 teamleden.
  • Het ijsbergmodel om spanningen in het team te laten benoemen: inzicht en oefening.
  • Het ZEBRA-model: een manier om teamleden te helpen uit te spreken wat er toe doet.
 • Good practices en eigen cases aftoetsen aan de nieuwe inzichten, tips en tools uit de opleiding.

Leerdoelstellingen

Je krijgt praktische inzichten, tips en trics om conflicten op de werkvloer te herkennen en adequaat aan te pakken. Je krijgt handvaten om zelf aan de slag te gaan met conflict op de werkvloer.  Je kunt de aangereikte basisvaardigheden rond conflictbemiddeling toepassen. Je kunt reflecteren over de aanpak van praktijkcases. Je hebt meer vaardigheden ter beschikking om binnen je team met conflicten om te gaan.

Doelgroep

Leidinggevenden.

Lesmethode en werkvormen

Met behulp van ingebrachte cases en veel ervaringsuitwisseling leer je de theorie omzetten in jouw praktijk. De opleiding is interactief en bevat veel ruimte voor reflectie en inzicht.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs 153,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven