Beginselen IPR en het beoordelen van buitenlandse akten - PIVO

Beginselen IPR en het beoordelen van buitenlandse akten

In deze opleiding leer je het Internationaal Privaatrecht kennen, zodat je enerzijds zelf aan de slag kunt met dossiers met een buitenlands aspect en anderzijds zicht krijgt in het omgaan met internationale aspecten van familierelaties. Daarna krijg je de juiste handvaten aangeleerd om een buitenlandse akte te beoordelen. Je leert waar je informatie kan terugvinden en op welke elementen je moet letten bij de beoordeling van een buitenlandse akte.

Inhoud

 • We bespreken de wetgeving die familiale situaties regelt waaraan een grensoverschrijdend aspect is verbonden aan de hand van het wetboek internationaal privaatrecht:

  • Inleidende begrippen.
  • Huwelijk.
  • Echtscheiding.
  • Afstamming.
  • Naam.
 • Rechtsvinding: waar kan je online documentatie en informatie over buitenlandse akten vinden?
 • Wat is een legalisatie? Controle legalisatie?
 • Beoordeling van de uiterlijke kenmerken van een akte.
 • Welke IPR-controles moeten er gebeuren?
 • Zijn de grond- en vormvoorwaarden gerespecteerd bij het opstellen van de akte?
 • Is er sprake van wetsontduiking of schending van de openbare orde?
 • Oefeningen aan de hand van voorbeeldakten.
 • Opname akten in DABS.

Doelgroep

Medewerkers van de dienst burgerzaken die nieuw zijn of toe zijn aan een opfrissing in de materie.

Geen specifieke voorkennis vereist, aangezien de beginselen van IPR in deze opleiding vervat zitten.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor concrete voorbeelden uit de praktijk van de buitenlandse akten.

Presentatie en interactieve bespreking vanuit de werkervaring van de cursisten.

Deze opleiding is online en gespreid over 4 voormiddagen.

 

Details

Kenmerk Waarde
Duur 12 uur
Prijs 300,00
Startdatum 06-11-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
06-11-2024
Prijs
300,00
Bijeenkomsten
4 bijeenkomsten
Locatie
Online
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.