Basisopleiding milieumedewerker - PIVO

Basisopleiding milieumedewerker

In deze opleiding krijg je inzicht in de structuur van de regelgeving, de instanties en de bevoegdheden op het vlak van milieu. Na deze opleiding ken je de belangrijkste milieu- en natuurregelgeving en kun je nuttige bronnen raadplegen. Ook omgevingsprocedures en het lezen van milieuvoorwaarden komen in deze opleiding aan bod.

Inhoud

Lesblok 1: milieurecht en milieubeleid.

  • Algemene situering en beginselen van het milieurecht.
  • Algemene bepalingen van het milieurecht.

Lesblok 2: omgevingsvergunning en milieuvoorwaarden.

  • Procedures en toepassingsgebied van de omgevingsvergunning.
  • Milieuvoorwaarden.
  • Praktische oefeningen.

Lesblok 3: sectorale milieuregelgeving.

  • Water, materialen en afvalstoffen, en bodem en grondwater.
  • Hinderreglementering.
  • Milieueffectrapportage.

Lesblok 4: regelgeving natuur.

  • Algemeen, gebiedsgericht, biotoopgericht en soortgericht natuurbeleid.

Doelgroep

Medewerkers van de dienst leefmilieu die nieuw zijn of een update wensen, medewerkers van diensten die beroepshalve te maken krijgen met milieumateries en politiemensen die zich wensen te specialiseren in de milieuregelgeving. Elementaire kennis van de werking van openbare besturen volstaat om aan deze opleiding deel te nemen.

Lesmethode en werkvormen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen, leergesprek en praktische oefeningen met gebruik van internettoepassingen.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 28 uur
Prijs 550,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven