Basisopleiding financiën en boekhouding van politiezones - PIVO

Basisopleiding financiën en boekhouding van politiezones

Je verwerft inzicht in de werking van de financiën van een politiezone. Je kan een begroting lezen en ermee werken. Je begrijpt hoe een jaarrekening in elkaar zit

Inhoud

Inleiding: inhoud cursus, de wetgeving m.b.t. tot de financiën (WGP, NGW, ARPC, wetgeving overheidsopdrachten).


Deel 1:

  • De begroting: Wat?, begrotingsprincipes, totstandkoming, de begroting op de politieraad, toezicht op de begroting, voorlopige kredieten.
  • Structuur van de begroting: Algemeen, uitgaven en ontvangsten, gewone en buitengewone dienst, de functioneel-economische indeling, bespreking begrotingsartikels uitgaven-ontvangsten-gewone en buitengewone dienst, overzichtstabel, vorig dienstjaar en eigen dienstjaar, structuur van een uitgavenbladzijde, structuur van een ontvangstenbladzijde.
  • De begrotingswijzigingen.


Deel 2:

  • De politieboekhouding en het dagelijks financieel beheer: de budgettaire boekhouding, de algemene boekhouding, de uitgavenprocedure: van begrotingskrediet tot betaling (met telkens de bevoegde actoren) met intermezzo over basisprincipes overheidsopdrachten, de ontvangstenprocedure - de ontvangstenstromen.

 

Deel 3:

  • De rekening: Voorbereiding van de rekening.
  • De begrotingsrekening: vorige dienstjaren en eigen dienstjaar, structuur van een pagina uit de begrotingsrekening : uitgaven en ontvangsten, de samenvattende tabellen, de resultaten.
  • De balans en de resultatenrekening, vaststelling van de rekening door de politieraad, analyse van de rekening.

Doelgroep

Je bent calog-medewerker, geen voorkennis vereist.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 14 uur
Prijs 240,00
EDA-nummer EDA5652
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Meer informatie