Basiscompetenties wijkwerking - PIVO

Basiscompetenties wijkwerking

Op het einde van de opleiding moet de deelnemer zicht hebben op de belangrijkste uitdagingen van de wijkwerking, begrijpen wat de opdrachten van de verschillende overheden zijn en inzien hoe de kwaliteit van zijn/haar werk van doorslaggevend belang is voor de opdrachten van de partners.

Inhoud

  • Digitale woonstcontrole (hoe voer ik een adreswijziging uit? Wat doe ik ervoor tijdens en erna).
  • Deurwaarder (de bijstand aan de deurwaarder: wat mag niet, wat mag wel, hoe uitvoeren, verschil tussen deuropening/uitzetting).
  • I plus Belgium (opvolgen van de personen die vrij zijn onder voorwaarden – hoe uitvoeren?) – praktische demo.
  • Hoe geraak ik bekwaam betrokken in mijn wijk? (Weten wat reilt en zeilt in de wijk).
  • Illegale economie in de wijk.
  • Hoe goede RIR opstellen (aan de hand van bestaande RIR’s).

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Je zal binnenkort de taak als wijkagent opnemen en je hebt nog niet de opleiding tot wijkagent kunnen volgen

Deelnamevoorwaarden

Je bent lid of toekomstig lid van de wijkdienst maar je hebt nog geen kans gehad om de functionele opleiding wijkagent te volgen of je wenst een korte heropfrissing van de basiscompetenties van de wijkwerking.

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA6394
Startdatum 02-12-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
02-12-2024
Prijs
130,00
Bijeenkomsten
1 bijeenkomst
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.