Basiscompetenties recherche - PIVO

Basiscompetenties recherche

Helaas is het voor de interveniërende politieman of vrouw vandaag de dag niet eenvoudig meer door de complexiteit van de verschillende soorten vaststellingen op het terrein om stil te blijven staan bij kleine details die nochtans een groot verschil kunnen maken in verder onderzoek.
Het is geenszins de bedoeling om van alle kandidaat inspecteurs ‘rechercheurs’ te maken doch sterkere ‘vaststellers op het terrein’ die handelen met verworven kennis en inzicht ten voordele voor het geheel van het onderzoek.

Inhoud

Basiskennis voor de eerste vaststellende politieman bij:

  • Gebruik telecomwetgeving en bomwetgeving.
  • Internetrecherche en onrustwekkende verdwijningen.
  • Huiszoeking informaticamilieu en mensenhandel.
  • Internationale politiesamenwerking en rondtrekkende dadergroepen.

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 250,00
EDA-nummer EDA6820
Startdatum 10-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
10-10-2024
Prijs
250,00
Bijeenkomsten
2 bijeenkomsten
Locatie
PZ Aarschot
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.