Basis brandbestrijding met evacuatieoefeningen - PIVO

Basis brandbestrijding met evacuatieoefeningen

Deze opleiding kan in privéverband worden aangevraagd (max. 15 deelnemers per opleiding - prijs per sessie) of in een open bedrijvenopleiding (opleiding waar cursisten van verschillende bedrijven aan deelnemen - hier kan per persoon worden ingeschreven - prijs per inschrijving).

Inhoud

Theorie: wat is brand, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren van brand en brandbestrijding, wat is evacuatie, hoe verloopt een evacuatie en welke technieken kunnen hierbij worden aangewend, brandpreventie: wat is de basis van een goede brandpreventie, wat zijn brandpreventieve maatregelen en hoe kunnen deze worden gebruikt.

Praktijk: het gebruik van de eerste interventiemiddelen bij een beginnende brand, individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen (water, poeder, CO2) op reële brandhaarden, het toepassen van de aangeleerde evacuatietechnieken in de praktijk, individuele en groepsoefeningen met betrekking tot de evacuatie van gesimuleerde slachtoffers in reële omstandigheden (gebouw onder gecontroleerde rookomstandigheden), demonstratie en gebruik van verschillende brandpreventieve voorzieningen in een gesimuleerde bedrijfsomgeving.
 

Leerdoelstellingen

Na de opleiding ken je de verschillende blusmiddelen en kun je een begin van een brand met de kleine blusmiddelen en de eerste interventiemiddelen bestrijden. Je kent eveneens de verschillende brandpreventieve voorzieningen en kunt deze op een correcte wijze aanwenden.
Tenslotte leer je verschillende evacuatietechnieken en kun je deze op een correcte wijze toepassen.
 

Doelgroep

Nederlandstalige opleiding.
De opleiding richt zich tot het personeel van bedrijven en instellingen.

Deelnamevoorwaarden

Goede kennis Nederlands taal.
Geen voorkennis vereist

Lesmethode en werkvormen

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen waarbij reële vuurhaarden dienen te worden geblust, de brandpreventieve maatregelen in een gesimuleerde bedrijfsomgeving op een correcte wijze dienen te worden aangewend en gesimuleerde slachtoffers uit een gebouw onder rook dienen te worden geëvacueerd.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de actieve deelname tijdens de cursus.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Niveau Basis
Prijs Nader te bepalen
Erkenning attest
Startdatum 05-12-2023 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
05-12-2023
Prijs
Nader te bepalen
Bijeenkomsten
1 bijeenkomst
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.