BO1-M1 Administratieve cultuur - Houding en gedrag - PIVO

BO1-M1 Administratieve cultuur – Houding en gedrag

Deze module bestaat uit ADMIN, COM, BPA / ICS.   

Inhoud

 • Hfdst 1: Inleiding en organisatie van de brandweer
 • Hfdst 2: Welzijn op het werk
 • Hfdst 3: ASTRID: communicatie en gebruik
 • Hfdst 4: De wegcode toegepast op hulpdiensten
 • Hfdst 5: Basispreventie en brandveilig samenleven
 • Hfdst 6: Verloop van een interventie en ICS
 • Hfdst 7: Awareness

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • de elementen en de principes betreffende de organisatie van de Civiele veiligheid
 • de principes van arbeidsveiligheid
 • de principes van radiocommunicatie, de regels van de wegcode die van toepassing zijn op de hulpdiensten
 • de basispreventie en brandveilig samenleven
 • het algemeen verloop van een interventie en noties van Incident Command System kunnen formuleren en verklaren en de materialen, technieken en procedures die van toepassing en in gebruik zijn in deze materies kunnen gebruiken en kennen.

Doelgroep

 • Stagiair brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 10u theorie en 2u koude praktijk

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en praktisch examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 12 uur
Prijs 78,00
Erkenning Certificaat
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven