AVOS - Aanpak Verkeersonveilige Situaties i.s.m. VSV - PIVO

AVOS – Aanpak Verkeersonveilige Situaties i.s.m. VSV

Inhoud

 • Detectie en identificatie van verkeersonveilige situaties.
 • Analyse met subjectieve en objectieve referentiegegevens.
 • Patronen en gemeenschappelijke kenmerken van ongevallen op de geïdentificeerde locatie, black spots aanduiden en oorzaken onderzoeken.
 • Duurzame oplossingen in samenspraak met relevante partners zoeken.
 • Vergelijkbare situaties en mogelijke oplossingen elders.
 • Belang en haalbaarheid van de oplossingen toetsen aan het ‘smart’ principe.
 • Indeling van de oplossingen op korte, middellange en lange termijn.
 • Nulmeting als referentiepunt van het vergelijkend eindresultaat.
 • Communicatietools voor betrokkenheid van aangelanden en inwoners.
 • Besluitvorming en uitvoering van de oplossing.
 • Nazorg en bijsturing.
 • Afleggen van verantwoording met resultaatsgebieden.

Leerdoelstellingen

Je kan verkeersgerelateerde problemen detecteren en deze indelen in een subjectieve en objectieve vaststelling. Je kan hierop een kwaliteitsvolle analyse toepassen en gespreid over de tijd en in functie van de beschikbare budgetten een duurzame oplossing uitwerken in samenspraak met vele relevante partners.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot politieambtenaren, lokale ambtenaren en elke persoon die adviezen moet geven bij verkeersgerelateerde vragen.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. Deze opleiding wordt in samenspraak met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde georganiseerd.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 160,00
EDA-nummer EDA6238
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven