VERKEER - Autocrim, controle voertuigen - PIVO

VERKEER – Autocrim, controle voertuigen

Inhoud

  • Voorstelling van de dienst DJB/autocrim.
  • Autocriminaliteit in België en de georganiseerde misdaad buiten de landsgrenzen.
  • Identificatie van de voertuigen en wettelijke bepalingen.
  • Gebruikte technieken bij autocrim onder de loep, knipperlichten voor inbreuken.
  • Samenwerkingsverbanden, partners in strijd tegen autocrim.
  • Interne en externe informatiebronnen, rol van de lokale politie.
  • Vaststellingen inzake autocrim, middelen tot inbeslagname en opstellen van een kwaliteitsvol proces-verbaal.
  • Recente ontwikkelingen en slotbepaling.

Leerdoelstellingen

Je verwerft inzicht in de georganiseerde wereld van de autocriminaliteit. Je kan inbreuken op de inschrijving van voertuigen vaststellen. Je kan via lokale weg kwaliteitsvolle informatie sturen naar de federale diensten. Je kan samenwerken met partners in de strijd tegen autocrim. Je kan gerichte vaststellingen uitvoeren en een kwaliteitsvol proces-verbaal opstellen.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA4010
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven