Auto - Rij -Prioritair rijden, initiatie 4u - praktijk - PIVO

Auto – Rij -Prioritair rijden, initiatie 4u – praktijk

Inhoud

  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • Wetgeving.
  • Bewust prioritair rijden, voorbeeldfunctie interventie rijden met herkenbaar voertuig, snelheid, remweg en stopafstand.
  • Praktijkoefening op de openbare weg, communicatie met andere weggebruikers.
  • Deconditioneren en nabespreking.

Leerdoelstellingen

Je weet wat prioritair rijden inhoudt en welke de risico’s zijn. Je kent de wetgeving ter zake. Je kan een inschatting maken van het beoogde doel inzake je rijgedrag en desgevallend communiceren met andere weggebruikers. Je bent zich bewust van je voorbeeldfunctie.

Doelgroep

Je bent belast met prioritaire rijopdrachten. Ook de verantwoordelijken binnen de organisatie die instaan voor de opvolging van het rijgedrag van medewerkers en de appreciatie ervan bij onregelmatigheden.

Deelnamevoorwaarden

Voorkennis - Je bent bij voorkeur in het bezit van het attest ‘risicoanalyse bij prioritair rijden - theorie 4u’. Toelating van de directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkuitvoering. Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Theorie kan onmiddellijk gelinkt worden aan praktijkoefeningen op de weg of afgesloten terrein.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een gedetailleerd (niet uitsluitend) evaluatieverslag per cursist.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 4 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven