Auto - Prioritair rijden (PRIBA) - recyclage, 8u - praktijk - PIVO

Auto – Prioritair rijden (PRIBA) – recyclage, 8u – praktijk

Pivo beschikt over een gespecialiseerd opgeleid docententeam, bestaande uit meer dan 40 operationele politiemedewerkers die op professionele wijze en op wettelijke basis, prioritaire rijden op de openbare weg aanleren tijdens reële verkeerssituaties, op maat en ter plaatse in de eigen werkomgeving. Na een verkennend gesprek tekenen wij een opleidingstraject uit, en dit binnen het beschikbare budget. Verkeersveiligheid is essentieel, maar ook sensibilisering, nazorg, beleidsondersteuning en een individuele evelautaie per bestuurder maken deel uit van het brede aanbod.

Snelheid tijdens prioritair rijden wordt verkeersveiligheid voor iedereen ! 

Inhoud

  • Afspraken en veiligheidsnormen via de risicoanalyse van de opleiding.
  • Reflectie van de voorbije lesevaluaties binnen de prioritaire rijopleidingen. 
  • Bepaling van het prakijkgericht lesprogramma, op maat van de cursist.
  • Opfrissing theorie en wetgeving.
  • Prioritair rijden op de openbare weg, rijgewenning binnen een veilig kader.
  • Herhaling van de basistechnieken tijdens het prioritair rijden.
  • Deconditioneren en nabespreking.

Leerdoelstellingen

Je hebt reeds een prioritaire rijopleiding gevolgd en bent na verloop van tijd toe aan een heropfrissing/bijsturing ervan. Bij deze recyclage opleiding wordt in de eerste plaats afgetoetst of het eerder aangeleerde PRIBA niveau behouden werd. Om dit te bepalen zal de docent de eerdere evaluaties van de betrokken cursist erbij nemen en zijn opleiding hierop afstemmen. De werkpunten worden hernomen waarna opnieuw een evaluatie zal worden opgesteld. Indien de cursist consequent presteert en voldoet aan het gestelde niveau kan de docent beslissen om bijkomende technieken aan te leren.

Doelgroep

Je bent belast met prioritaire rijopdrachten. Ook de verantwoordelijken binnen de organisatie die instaan voor de opvolging van het rijgedrag van medewerkers en de appreciatie ervan bij onregelmatigheden.

Deelnamevoorwaarden

Voorkennis - Je bent in het bezit van één van volgende attesten:

  • EDA5336 - Prioritair rijden - 8 uur.
  • EDA5360 - PRIBA - 24 uur.

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkuitvoering. Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Theorie kan onmiddellijk gelinkt worden aan praktijkoefeningen op de weg of afgesloten terrein.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een individueel gedetailleerd (niet uitsluitend) evaluatieverslag met vermelding van de 'rij skills' per cursist.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs Nader te bepalen
EDA-nummer EDA5361
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven